Popular Post Lời bài hát: Bay Lên Khắp Vì Sao

Bay lên khắp vì sao ô kìa ngộ ghê
Từng vì sao lấp lánh quanh em thật lạ
Ngàn nụ hoa xinh xinh , chợt hiện trên tay em 
Dưới ánh sáng diệu kì của từng vì sao .

Bay lên khắp vì sao ,ô kìa ngộ ghê 
Từng đàn chim biết hát cho em nụ cười 
Nhìn từ xa xa , người gì trông vui ghê 
Dưới ánh sáng diệu kì của từng vì sao.

Bay khắp vì sao quanh em diệu kì 
Bay khắp vì sao ô thật là vui ghê !
Bay khắp vì sao quanh em diệu kì 
Bay khắp vì sao ô thật là vui ghê !

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Vui Cùng Bé Yêu